Senin, 12 November 2012

Syaikh Nabil Ar Rifai


  Syaikh Nabil Ar Rifai adalah adik dari Syaikh Hani Ar Rifai. Terlahir pada tahun 1398 Hijri di Jeddah dengan nama Nabil Bin Sheikh Abdul Rahim Rifai, beliau adalah qori dari kerajaan Saudi.
Syaikh Nabil Ar Rifai mempelajari Al Quran dari beberapa professor dan masyaikh terkemuka seperti Sheikh Abdul Aziz Ramadan, Sheikh Abdul Wahab Hadiri dan terakhir belau belajar kepada Sheikh Ali Jaber.
Nabil Ar Rifai merupakan alumni fakultas Engineering pada Universitas King Fahd Abdul Aziz , Saudi. In 1415 Hijri, Sheikh Nabil Ar Rifai mulai memimpin sholat Tarawih pada bulan Ramadan di masjid Baghdadia.

1    Surat Al-Fatiha    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/001.mp3
2    Surat Al-Baqara    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/002.mp3
3    Surat Aal-E-Imran    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/003.mp3
4    Surat An-Nisa    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/004.mp3
5    Surat Al-Maeda    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/005.mp3
6    Surat Al-Anaam    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/006.mp3
7    Surat Al-Araf    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/007.mp3
8    Surat Al-Anfal    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/008.mp3
9    Surat At-Tawba    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/009.mp3
10    Surat Yunus    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/010.mp3
11    Surat Hud    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/011.mp3
12    Surat Yusuf    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/012.mp3
13    Surat Ar-Rad    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/013.mp3
14    Surat Ibrahim    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/014.mp3
15    Surat Al-Hijr    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/015.mp3
16    Surat An-Nahl    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/016.mp3
17    Surat Al-Isra    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/017.mp3
18    Surat Al-Kahf    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/018.mp3
19    Surat Maryam    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/019.mp3
20    Surat Ta-Ha    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/020.mp3
21    Surat Al-Anbiya    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/021.mp3
22    Surat Al-Hajj    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/022.mp3
23    Surat Al-Mumenoon    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/023.mp3
24    Surat An-Noor    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/024.mp3
25    Surat Al-Furqan    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/025.mp3
26    Surat Ash-Shuara    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/026.mp3
27    Surat An-Naml    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/027.mp3
28    Surat Al-Qasas    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/028.mp3
29    Surat Al-Ankaboot    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/029.mp3
30    Surat Ar-Room    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/030.mp3
31    Surat Luqman    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/031.mp3
32    Surat As-Sajda    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/032.mp3
33    Surat Al-Ahzab    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/033.mp3
34    Surat Saba    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/034.mp3
35    Surat Fatir    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/035.mp3
36    Surat Ya-Seen    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/036.mp3
37    Surat As-Saaffat    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/037.mp3
38    Surat Sad    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/038.mp3
39    Surat Az-Zumar    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/039.mp3
40    Surat Ghafir    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/040.mp3
41    Surat Fussilat    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/041.mp3
42    Surat Ash-Shura    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/042.mp3
43    Surat Az-Zukhruf    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/043.mp3
44    Surat Ad-Dukhan    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/044.mp3
45    Surat Al-Jathiya    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/045.mp3
46    Surat Al-Ahqaf    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/046.mp3
47    Surat Muhammad    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/047.mp3
48    Surat Al-Fath    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/048.mp3
49    Surat Al-Hujraat    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/049.mp3
50    Surat Qaf    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/050.mp3
51    Surat Adh-Dhariyat    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/051.mp3
52    Surat At-Tur    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/052.mp3
53    Surat An-Najm    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/053.mp3
54    Surat Al-Qamar    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/054.mp3
55    Surat Ar-Rahman    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/055.mp3
56    Surat Al-Waqia    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/056.mp3
57    Surat Al-Hadid    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/057.mp3
58    Surat Al-Mujadila    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/058.mp3
59    Surat Al-Hashr    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/059.mp3
60    Surat Al-Mumtahina    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/060.mp3
61    Surat As-Saff    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/061.mp3
62    Surat Al-Jumua    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/062.mp3
63    Surat Al-Munafiqoon    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/063.mp3
64    Surat At-Taghabun    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/064.mp3
65    Surat At-Talaq    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/065.mp3
66    Surat At-Tahrim    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/066.mp3
67    Surat Al-Mulk    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/067.mp3
68    Surat Al-Qalam    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/068.mp3
69    Surat Al-Haaqqa    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/069.mp3
70    Surat Al-Maarij    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/070.mp3
71    Surat Nooh    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/071.mp3
72    Surat Al-Jinn    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/072.mp3
73    Surat Al-Muzzammil    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/073.mp3
74    Surat Al-Muddaththir    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/074.mp3
75    Surat Al-Qiyama    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/075.mp3
76    Surat Al-Insan    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/076.mp3
77    Surat Al-Mursalat    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/077.mp3
78    Surat An-Naba    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/078.mp3
79    Surat An-Naziat    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/079.mp3
80    Surat Abasa    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/080.mp3
81    Surat At-Takwir    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/081.mp3
82    Surat Al-Infitar    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/082.mp3
83    Surat Al-Mutaffifin    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/083.mp3
84    Surat Al-Inshiqaq    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/084.mp3
85    Surat Al-Burooj    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/085.mp3
86    Surat At-Tariq    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/086.mp3
87    Surat Al-Ala    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/087.mp3
88    Surat Al-Ghashiya    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/088.mp3
89    Surat Al-Fajr    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/089.mp3
90    Surat Al-Balad    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/090.mp3
91    Surat Ash-Shams    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/091.mp3
92    Surat Al-Lail    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/092.mp3
93    Surat Ad-Dhuha    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/093.mp3
94    Surat Al-Inshirah    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/094.mp3
95    Surat At-Tin    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/095.mp3
96    Surat Al-Alaq    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/096.mp3
97    Surat Al-Qadr    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/097.mp3
98    Surat Al-Bayyina    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/098.mp3
99    Surat Az-Zalzala    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/099.mp3
100    Surat Al-Adiyat    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/100.mp3
101    Surat Al-Qaria    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/101.mp3
102    Surat At-Takathur    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/102.mp3
103    Surat Al-Asr    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/103.mp3
104    Surat Al-Humaza    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/104.mp3
105    Surat Al-Fil    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/105.mp3
106    Surat Quraish    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/106.mp3
107    Surat Al-Maun    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/107.mp3
108    Surat Al-Kauther    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/108.mp3
109    Surat Al-Kafiroon    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/109.mp3
110    Surat An-Nasr    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/110.mp3
111    Surat Al-Masadd    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/111.mp3
112    Surat Al-Ikhlas    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/112.mp3
113    Surat Al-Falaq    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/113.mp3
114    Surat An-Nas    http://download.quranicaudio.com/quran/nabil_rifa3i/114.mp3
 
By Pondok Pesantren At Taqwa Karangmalang Ketanggungan Brebes Jawa Tengah